Информацията, която ежедневно създавате, въвеждате, използвате и съхранявате са изключително важни за Вашата дейност. Въпреки това, в много от случаите необходимостта от надеждно архивиране се подценява. Много от фирмите все още използват външен диск или подобни устройства, за да защитят данните си, но това не е достатъчно сигурно.


НАЙ-ЦЕННИЯТ АКТИВ във фирмата са ДАННИТЕ!

 

Заразяване с вируси, повреда на техниката, "счупване" на хард диск, кражба, пожар, наводнение, човешки грешки са причина да има случаи, в които някой да загуби данни. В тези случаи съхраняването на архивите на компютъра /сървъра/, на който работите не осигурява 100% защита на Вашите данни.      .   

 

Използвайки sCloud - ОНЛАЙН Архивиране - съвременният начин за съхраняване на данни, получавате ТОТАЛНА защита,

а в комбинация с Нашия специализиран софтуер - безценна застраховка на Вашия труд!

ЗАЩИТА

 • Високо ниво на конфиденциалност;
 • Преди за да напуснат компютъра Ви, файловете се архивират с парола, която само Вие знаете;
 • Никой освен Вас няма достъп до Вашия акаунт или данните Ви; 
 • Използваме криптирана връзка за гарантиране на неприкосновенност на данните по време на прехвърлянето им до сървърите за съхранение;
 • Използваме собствени сървъри и IT инфраструктура за да гарантираме, че никой няма достъп до Вашите архиви;
 • Архивните файлове се съхраняват във Ваш акаунт, защитен с потребителско име и парола;
 • При заявка можем да Ви предоставим и конфигурираме собствен виртулен или реален сървър за съхранение на архивите.

 

           СИГУРНОСТ 

 • Вашите данни се съхраняват от доверен партньор, който познавате;
 • Вашите архиви се съхраняват на специализирани сървърни системи от водещи производители;
 • Съхраняването на архив извън Вашия компютър Ви гарантира, че ще запазите данните си в случай на повреда на компютъра или заразяване с вируси;
 • Преди за да напуснат компютъра Ви, файловете се архивират с парола, която само Вие знаете;
 • Използваме криптирана връзка за гарантиране на неприкосновенност на данните по време на прехвърлянето им до сървърите за съхранение;
 • Използваме собствени сървъри и IT инфраструктура за да гарантираме, че никой няма достъп до Вашите архиви;
 • Архивните файлове се съхраняват във Ваш акаунт, защитен с потребителско име и парола;
 • При заявка можем да Ви предоставим и конфигурираме собствен виртулен или реален сървър за съхранение на архивите.

УДОБСТВО

 • Процесът е изцяло автоматизиран и не е необходима Вашата намеса за създаване и съхранение на архивите;
 • Имате достъп до данните си по всяко време на денонощието 24/7;
 • Лесно и бързо възстановяване на данните Ви при необходимост;
 • Възможност да променяте използваните ресурси според нуждите си и така да оптимизирате разходите си;
 • Можете да архивирате данни от няколко компютъра в един акаунт – изключително удобно за фирми;
 • Не се налага да инвестирате в скъпа компютърна техника за съхранение на архивите;
 • Не се налага да наемате IT специалисти за настройка и поддръжка на собствена IT инфраструктура.

© 2015 sCloud.BG. All Rights Reserved. Designed By Smart IT